Marta Miszczak

Lekarz weterynarii | Behawiorysta

Absolwentka wrocławskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych UPWr w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej projektu „ProHum”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Dyplomowana behawiorystka zwierząt DipCABT (COAPE) oraz Studium Kot (Uniwersytet Warszawski).

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim choroby zakaźne psów i kotów (a zwłaszcza zakażenia gronkowcowe i ich transmisję między ludźmi i zwierzętami). W praktyce klinicznej szczególną uwagą darzy medycynę behawioralną, którą uważa za niedoceniany element terapii (również chorób somatycznych). Jest autorką publikacji i wystąpień naukowych z obu tych dziedzin. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Zadeklarowana miłośniczka kotów, wolny czas poświęca na lekturę książek i projektowanie graficzne. Prywatnie – kocia mama Frani, Tosi i Zuzanny.

W naszym gabinecie konsultuje przypadki behawioralne i prowadzi terapię psychofarmakologiczną oraz behawioralną z wykorzystaniem technik pozytywnych.