Polityka prywatności i cookies

  1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.vetsandpets.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Gabinet weterynaryjny Vets&Pets Magdalena Burz-Skaba, z siedzibą we Wrocławiu (50-231) przy ul. Zakładowej 11N, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 685-224-20-85, zwany dalej Vets&Pets.
  2. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do Vets&Pets, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Vets&Pets następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, numer telefonu kontaktowego oraz treść wiadomości której dotyczy zapytanie.
  3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Vets&Pets, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Vets&Pets.
  4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej kontakt@vetsandpets.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
  5. Komunikacja pomiędzy Serwisem, a komputerem użytkownika jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo baza danych Serwisu jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.
  6. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.
  7. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Serwis w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej do tych użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
  8. Vets&Pets zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Vets&Pets byłby zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pobierz swoje dane